Âsitâne Dergisi – Eylül 2010 – Sayı: 9

Okumak için tıklayınız.

Âsitâne Mevlevi Kültür Dergisi – Eylül

İçindekiler

Prof. Dr. Mustafa Usta – Eğitim Anlayışı ve Mevlânâ

Dr. Celâleddin Bâkır Çelebi – Mevlânâ ve İlim

Doç. Dr. Himmet Konur – Mesnevî’de Mürîd-Mürşid İlişkişi

Cemalnur Sargut – Hz. Mevlâna ve Eğitim

Ö. Tuğrul İnançer’den Sohbetler – Tefekkür

Yard. Doç. Dr. Sezai Küçük – Mevlevîlerde Manevî Eğitim

Dr. Timuçin Çevikoğlu – Hüseyin Fahreddîn Dede

Acem Aşiran Mevlevî Ayin-i Şerîfi

Dr. Sâfi Arpaguş – Manevî Eğitim olarak Mesnevî Dersleri

Tâhirü’l-Mevlevî’den Mesnevî Dersleri

Mesnevî’den hikâyeler – Fil Nedir?

Vefâtının 14. Yılında; Bekir Sıdkı Sezgin

Ankaravî Dede’den – İlmin Yüceligi Taklidin Kötülügü

Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu – Belh’den Konya’ya

Yrd. Doç. Dr. Necip Fazıl Duru – Külâh (Sikke, Tâc, Fâhir)

Mevlevî Mektupları – IX

Mevlevi Tarihinde Eylül

Mevlevilikle İlgili Sorular: Mevlevî Sema’ı – Selamlar

http://www.asitanedergisi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/setup.gif download: Asitane Mevlevi Kültür Dergisi - Eylül 2010 - Sayı: 9 (B)
added: 15/09/2010
clicks: 4971
description:

http://www.asitanedergisi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: Asitane Mevlevi Kültür Dergisi - Eylül 2010 - Sayı: 9 (B)
added: 15/09/2010
clicks: 8958
description:

http://www.asitanedergisi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/epub-2.gif download: Asitane Mevlevi Kültür Dergisi - Eylül 2010 - Sayı: 9 - E-pub (B)
added: 31/12/2011
clicks: 4392
description:

Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisi, şimdilik basılı olarak yayınlanmamaktadır. Bayilerde satışı yoktur.

-
27