Âsitâne Dergisi – Ağustos 2010 – Sayı: 8

Okumak için tıklayınız.

Âsitâne Mevlevi Kültür Dergisi – Ağustos

İçindekiler

Şaban Karaköse – Hz. Mevlâna’ya Göre Ramazan ve Oruç

Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz – Hz. Mevlâna ve Nefs Egitiminde Oruç

Prof. Dr. Mehmet Demirci -Orucun Iç Anlamı

Ö. Tuğrul İnançer’den – Sohbetler – İhlas

Ankaravî Dede’den Oruç

Yılmaz Kırıktaş – Divan Edebiyatında Ramazan

Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu – Abdülbâki Gölpınarlı

Prof. Dr. Metin Akar – Abdülbâki Gölpınarlı

Ahmet Şahin – Mehmet Kemiksiz – Mûsikî Medeniyetimiz

Enderûn Usûlü Teravih

Acembûselik Mevlevî Ayin-i Şerîfi

Tâhirü’l-Mevlevî’den Mesnevî Dersleri

Mesnevî’den hikâyeler – Çoban ve Hz. Musa

Sezai Küçük – Halep Mevlevîhânesi

Mevlevî Mektupları – VIII

Mevlevi Tarihinde Ağustos

Mevlevilikle İlgili Sorular: Matbah-ı Şerif

http://www.asitanedergisi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/setup.gif download: Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi - Ağustos 2010 - Sayı: 8 (B)
added: 09/08/2010
clicks: 3976
description:

http://www.asitanedergisi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: Asitane Mevlevi Kültür Dergisi - Ağustos 2010 - Sayı: 8 (B)
added: 09/08/2010
clicks: 6818
description:

http://www.asitanedergisi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/epub-2.gif download: Asitane Mevlevi Kültür Dergisi - Ağustos 2010 - Sayı: 8 - E-pub (B)
added: 31/12/2011
clicks: 3063
description:

-
23