Asitâne Dergisi – Temmuz 2010 – Sayı: 7

Okumak için tıklayınız

Âsitâne Mevlevi Kültür Dergisi – Temmuz

İçindekiler

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu – Mevlâna’da Nefis Egitimi

Filiz Konca – Nefs Cehennemdir

Ö. Tuğrul İnançer’den – Sohbetler – Nefs

Emin Işık – Vefatının 39. Yılında Midhat Baharî

H. Nur Artıran – Seniha Bedri Göknil

Hüseynî Mevlevî Ayin-i Şerîfi

Tâhirü’l-Mevlevî’den Mesnevî Dersleri

Yılmaz Kırıktaş – Nâcî Ahmed Dede

Prof. Dr. Mehmet Demirci – Mesnevî’den hikâyeler

Hadislerle Tasavvuf ve Mevlevi Erkânı : Nefs Tezkiyesi

Sezai Küçük, – Kayseri Mevlevîhânesi 

Bayram Ali Çetinkaya – Mevlâna’nın Gönül Dilinden Mûsikî

Mevlevî Mektupları – VI

Mevlevi Tarihinde Temmuz

Mevlevilikle İlgili Sorular: Tennure

 

http://www.asitanedergisi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/setup.gif download: Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi - Temmuz 2010 - Sayı: 7 (B)
added: 15/07/2010
clicks: 3651
description:

http://www.asitanedergisi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: Asitane Mevlevi Kültür Dergisi - Temmuz 2010 - Sayı: 7 (B)
added: 15/07/2010
clicks: 6217
description:

http://www.asitanedergisi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/epub-2.gif download: Asitane Mevlevi Kültür Dergisi - Temmuz 2010 - Sayı: 7 - E-pub (B)
added: 31/12/2011
clicks: 3029
description:

 

 

-
26