Asitâne Dergisi – Mayıs 2010 – Sayı: 5

Okumak İçin Tıklayınız

Âsitâne Mevlevi Kültür Dergisi – Mayıs

İçindekiler

Yrd. Doç. Dr. Osman Nuri Küçük – Hz. Mevlana’ya Göre Hak Yolcusu için Edebin Önemi

Prof. Dr. Cihan Okuyucu – Mesnevî’de Edeb’in Önemi

Hatice Sedef Ergül – İletişim ve Edeb

Mehmet Fatih Çıtlak ile Edeb üzerine Mülakât

Mesnevi Şarihlerinden – Edeb Üzerine

Şevk-ü Tarâb Ayin-i Şerîfi

Dr. Erdoğan Erol – Mevlevîlikte Zikir ve Zikir Tesbihi

Veled Izbudak Çelebi – “Dergâh-ı Hazret-i Mevlâna ve Mevlevîlik”

Takvimden bir yaprak “Veled Çelebi”

Prof. Dr. Mehmet Demirci – Mesnevî’den hikâyeler

Hadislerle Tasavvuf ve Mevlevi Erkânı : İnsanları Ayıplama

Yrd. Doç. Dr. Gülgün Yazıcı – Gelibolu Mevlevîhânesi

Mehmet ÖZTORUN – Kudum-ü Şerif

Mevlevî Mektupları – V

Kâgıdın büyülü hikayesi: Kaatı

Sanat – Zonaro’nun “Haykıran Dervisleri”

Ek – Vefâtının 6. yılında; Âyînhân Kani Karaca

http://www.asitanedergisi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/setup.gif download: Asitane Mevlevi Kültür Dergisi - Mayıs 2010 - Sayı: 5 (B)
added: 16/05/2010
clicks: 3719
description:

http://www.asitanedergisi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: Asitane Mevlevi Kültür Dergisi - Mayıs 2010 - Sayı: 5 (B)
added: 16/05/2010
clicks: 6042
description:

http://www.asitanedergisi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/epub-2.gif download: Asitane Mevlevi Kültür Dergisi - Mayıs 2010 - Sayı: 5 - E-pub (B)
added: 31/12/2011
clicks: 2731
description:

-
21