Asitâne Dergisi – Nisan 2010 – Sayı: 4

Okumak İçin Tıklayınız…

 

Âsitâne Mevlevi Kültür Dergisi – Nisan

İçindekiler

Prof. Dr. Dilaver Gürer – Mesnevi’de Hz. Peygamberin Vasıfları

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu –Mevlânâ’nın Hz. Muhammed (sav)’e Sevgisi ve Bağlılığı  –

Ö. Tuğrul İnançer’den – Sohbetler – Salâvat

Prof. Dr. Emine Yeniterzi– Edebiyatımızda Peygamber Sevgisi – Na’tlar

Osman Nuri Topbaş ile Ropörtaj

Helal Olsun

Mevlevî Ayinlerinden – Pençgah Mevlevî Ayin-i Şerifi

Naci Bakırcı – Nisan Tası

Gürol Pehlivan – Ken’an Rifaî’nin “Hak Sûreti” İsimli Nutk-ı Serîfleri Üzerine Bir Serh

Ergin Ergül – Mevlâna’dan Evrensel Hukuk İçin Persfektif

Aysel Eser – Fevzi Özcimi Hatırasına Guldeste – “En Buyuk San’atkar”

Neyzen M. Sadreddin Özçimi ile Musîki ve Sanat Üzerine

Adab ve Erkân – Seyahat – Seyyah Vermek – Serpâ Etmek

Vefâtının 14. Yılında; Celaleddin Bakır Çelebi

Tahiru’l Mevlevi’den – Mesnevî Dersleri -IV

Mesnevî’den Hikayeler – Bilal-i Habeşi; Ses ve İman

Hadislerle Tasavvuf ve Mevlevi Erkânı : İstiğfâr

Mevlevihâneler – Manisa Mevlevîhânesi

Türbe’de Restorasyon

Mutriban – Çeng

Mûsikimizden –  Hicaz Şugul

Ali Işık – Mevlevî Mektupları 4

Mâarif Erdem – Minyatürlerde Peygamber Efendimiz

Tanıtım – Minhâcü’l-Fukarâ

Mevlevî Tarihinde Nisan

Mevlevîlikle İlgili Sorulanlar

 

http://www.asitanedergisi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/setup.gif download: Asitane Mevlevi Kültür Dergisi - Nisan 2010 - Sayı: 4 (B)
added: 12/04/2010
clicks: 4138
description:

http://www.asitanedergisi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: Asitane Mevlevi Kültür Dergisi - Nisan 2010 - Sayı: 4 (B)
added: 16/05/2010
clicks: 7428
description:

http://www.asitanedergisi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/epub-2.gif download: Asitane Mevlevi Kültür Dergisi - Nisan 2010 - Sayı: 4 - E-pub (B)
added: 31/12/2011
clicks: 2909
description:

-
23