Asitane Dergisi – Şubat 2010 – Sayı: 2

Okumak İçin Tıklayınız

 

Âsitâne Mevlevi Kültür Dergisi – Şubat

İçindekiler

Celâleddin Bâkır Çelebi – Mevlâna ve Ahlak

Prof. Dr. Süleyman Uludağ – Mevlâna’nın İbadet ve Ahlâk anlayışı

Mevlevî Şahsiyetler – Mehmed Said Hemdem Çelebi

Ö. Tuğrul İnançer’den – Sohbetler Güzel ve Çirkin

Semih Ceyhan – Bir Mukabele Üç Devir – Mevlevî Yolu

C. Berberoğlu – Yün, Keçe, Sikke ve Derviş

Ayin Bestekârları – Buhûrî-zade Mustafa Itrî Dede Efendi

Naât-ı Mevlâna Ve Itrî’ye Dair

Mevlevî Ayinlerinden – Segah Mevlevî Ayin-i Şerifi

Mevlevî Ayininde Manevî İşaretler -II

Adab ve Erkân – Nezr-i Mevlâna

Tahiru’l Mevlevi’den – Mesnevî Dersleri -II

Anma – Abdülbâki Baykara Efendi

Mesnevî’den Hikayeler – Haddi Aşmak

Sanat – Mevlevilikte Sanat

Mevlevihâneler – Kütahya Mevlevîhânesi

Mutriban – Ney

Mûsikimizden – Mustear İlahi

Mûsikişinaslar – Zekai Dede-zade Ahmet Irsoy

Ali Işık – Mevlevî Mektupları 2

Tanıtım – Mevlevî Evrâd-ı Şerifesi

Mevlevî Tarihinde Şubat

Geçen Ay Ne Oldu

Mevlevîlikle İlgili Sorulanlar

736. Vuslat Yıldönümü Resim Albümü

http://www.asitanedergisi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/setup.gif download: Asitane Mevlevi Kültür Dergisi - Şubat 2010 - Sayı: 2 (B)
added: 14/03/2010
clicks: 3857
description:

http://www.asitanedergisi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: Asitane Mevlevi Kültür Dergisi - Şubat 2010 - Sayı: 2 (B)
added: 16/05/2010
clicks: 5790
description:

http://www.asitanedergisi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/epub-2.gif download: Asitane Mevlevi Kültür Dergisi - Şubat 2010 - Sayı: 2 - E-pub (B)
added: 31/12/2011
clicks: 2964
description:

-
26